English
 
Prima pagina
Despre noi
Tematica
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS (2007-2011)
Revista indexata in bazele de date internationale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Ghid pentru referenti - instructiuni de recenzare a articolelor (a se vedea de asemenea documentele din sectiunea "Download")

   Articolele care apar in Economic Insights - Trends and Challenges parcurg un proces de recenzie stiintifica in sistemul „double blind peer-review”. Astfel, fiecare material predat in vederea publicarii este analizat in mod independent de catre doi recenzori independenti, fara ca acestia sa cunoasca identitatea autorului/autorilor, respectiv fara ca autorul/autorii sa cunoasca identitatea recenzorilor.

   Recenzia stiintifica este realizata de specialisti cu larga recunoastere in domeniul la care se refera articolul/lucrarea recenzata.

   Recenzorii stiintifici desemnati pot apartine colectivului stiintific al revistei sau pot fi din afara acestuia.

  Manuscrisul, respectand cerintele de redactare, este trimis celor doi recenzori/referenti desemnati de catre staff-ul editorial pentru tema respectiva. Acestia sunt obligati sa transmita răspunsul Editorului in termen de maximum 20 de zile de la data primirii manuscrisului pentru evaluare.

   Articolele analizate de referenti sunt evaluate, in principal, in functie de criterii precum:

- relevanta domeniului abordat si a informatiei furnizate

- nivelul de creativitate si originalitate, in special in sectiunile de interpretari si concluzii;

- utilitatea si oportunitatea rezultatelor in contextul actual;

- respectarea elementelor de etica;

- respectarea structurii articolului (rezumat, cuvinte-cheie, introducere, corpul lucrarii, concluzii);

- acuratetea continutului, ca forma si fond;

- claritatea si accesibilitatea stilului.

   Referentii completeaza un referat-tip, tinand seama de criteriile aflate la baza evaluarii, si-l trimit Editorului. Acesta din urmă va comunica autorilor decizia referentilor cu privire la articolul recenzat.

   In urma controlului stiintific, recenzorul atribuie articolului una dintre recomandarile:

1) Acceptat fara obiectii

2) Acceptat cu observatii

3) Respins

   Pe langa motivele ce vizeaza continutul stiintific al articolului, recenzorul mai poate respinge manuscrisul atunci cand constata plagiatul si/sau compilarea lucrarii.

   In cazul „acceptarii fara obiectii” a unui articol, redactia isi rezerva dreptul de a cere autorilor operarea unor modificari atat ca forma, cat si de continut, atunci cand se considera necesar.

   Articolele insotite de referatele de recenzie se transmit Editorului care le clasifica in urmatoarele categorii:

- Articole bune de tipar, care sunt directionate catre publicare cronologic, in ordinea inregistrarii si incheierii procesului de recenzie;

- Articole in asteptare, care necesita imbunatatiri din partea autorilor, pe baza observatiilor recenzorilor;

- Articole nepublicabile.
© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com