English

Prima pagina Despre noi Subiecte Comitetul de redactie Referenti Ghid pentru autori Ghid pentru referenti Arhiva publicatiei Download Contact

Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revista indexata in bazele de date internationale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 4/2007

Global Opportunities Fund Framework – a Chance for Romania’s Business Training
Cadrul de lucru al Fondului pentru Oportunitati Globale – o sansa pentru instruirea in domeniul afacerilor in Romania
Tim Luft, Hari Rai, Ionuţ Lambrescu, Cătălin Popescu

Assuring Sustainable Development of the Republic of Moldova through Investments in Intellectual Capital
Asigurarea dezvoltarii durabile a Republicii Moldova prin investitii in capitalul intelectual
Alic Birca, Aliona Chimacovschi

Evaluation de l’Efficacité d’une Mesure de Transport
Evaluarea eficacitatii unui proiect de transport
Jean-Marie Boussier, Luminita Ion-Boussier, Catalin Popescu, Augustin Mitu, Casen Panaitescu

Mesures Gouvernementales pour la Stimulation des Investissements et l’Augmentation des Exportations
Masuri guvernamentale pentru stimularea investitiilor si cresterea exporturilor
Jonel Subic, Drago Cvijanovic, Marko Jelocnik

Applying Management Instruments for Analyzing Service Activities Performance
Aplicarea instrumentelor de management pentru analiza performantei activitatilor de service
Andrei Gagea, Andreea Gagea

The Digital Library - a New Challenge in Modernizing the Higher Education in the Moldova Republic
Biblioteca digitala - o noua provocare in modernizarea invatamantului superior din Republica Moldova
Silvia Ghinculov

Globalization and Competitiveness
Globalizare si competitivitate
Corneliu Russu

Implementing a Cost Based Management System
Implementarea unui sistem de management prin costuri
Ion Smeureanu, Costin Spita

Measuring the Risk Aversion on Romanian Capital Market Using Optimal Portfolio Selection Method
Masurarea aversiunii investitorilor fata de risc pe piata romanească de capital folosind metoda selectiei portofoliului optim
Cristian Păun, Iulian Brasoveanu, Alexandra Odagescu

The Importance of the Foreign Direct Investments in Increasing the Economic Competitiveness of CEE Countries
Importanta investitiilor straine directe in cresterea competitivitatii economice a statelor central s est-europene
Viorela Iacovoiu

Possibilities of the Statistical Methods Utilization for the Geological Characteristics Variability Analysing in order to Improve the Efficiency of the Geological Surveys
Posibilitati privind utilizarea metodelor statistice in analiza variabilitatii caracteristicilor geologice in vederea îmbunatatirii eficientei economice a explorarilor geologice
Violeta Sima

Considerations regarding the Instruments Used to Measure the Company’s Performances
Consideratii privind instrumentele de masurare a performantelor intreprinderii
Carmen-Veronica Zefinescu

Specific Aspects of Databases Used in the Romanian Oil&Gas Industry
Aspecte specifice pentru bazele de date folosite in industria de petrol din Romania
Loredana Păunescu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com