English

Prima pagina Despre noi Subiecte Comitetul de redactie Referenti Ghid pentru autori Ghid pentru referenti Arhiva publicatiei Download Contact

Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revista indexata in bazele de date internationale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 4/2006

Company Restructuring Tied to Information and Communication Technologies and Productivity’s Rise
Restructurarea firmei in corelatie cu tehnologiile informarii si comunicarii si cresterea productivitatii
Corneliu Russu

La Gestion de l'Avant-Projet dans les Projets SI du Secteur Bancaire
Gestiunea avant-proiectului în cazul proiectelor de sisteme de informaţii din sectorul bancar
Bogdan Dumbravescu

Managerial Tools in Modern Management
Instrumentarul managerial in managementul modern
Ion Verboncu, Gabriel Popescu, Catalina Radu

Tax Evasion – An Important Form of the Illegal Economy
Evaziunea fiscala – forma importanta a economiei subterane
Robert Catalin Paslaru

Maintaining the Unique Taxation Quota – Condition for the Convergence of Romanian Economy with The European Economic Space
Menţinerea cotei unice de impozitare – conditie a convergentei economiei nationale a Romaniei cu spatiul economic european
Ioan Done

Cycle: UML FOR MANAGERS (II). The Use Case Diagram
Ciclul: UML PENTRU MANAGERI (II). Diagrama cazurilor de utilizare
Liviu Dumitrascu, Gabriel Irinel Marcu

Cycle: UML FOR MANAGERS (III). The UML 2 Functional Modeling of a Cash Register Simplified System. Case Study
Ciclul: UML PENTRU MANAGERI (III). Modelarea functionala a unui sistem simplificat de utilizare a unei case de marcat cu UML 2. Studiu de caz
Gabriel Irinel Marcu, Liviu Dumitrascu

Globalization and Expansion of Transnational Companies
Globalizarea si expansiunea societatilor transnationale
Mariana Eftimie

Measuring the Quality Level
Masurarea nivelului calitatii
Mihaela Ciopi Oprea

Aspects regarding Hofstede’s Cultural Dimensions Model
Aspecte privind modelul dimensiunilor culturale al lui Hofstede
Mădălina Albu

Nonverbal Communication – Present and Future
Comunicarea non-verbală – prezent si viitor
Gabriela Gogot, Toma Georgescu

Tendencies of the Product Quality Assessment in Romania
Tendinte privind evaluarea calitatii produselor in Romania
Adrian Stancu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L. 
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com