English

Prima pagina Despre noi Subiecte Comitetul de redactie Referenti Ghid pentru autori Ghid pentru referenti Arhiva publicatiei Download Contact

Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revistă indexată în bazele de date internaţionale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice
Numarul 3/2008

Copyright-Based Industries - An Important Sector of Economic Growth in Romania
Industriile bazate pe copyright – sector important al cresterii economice in Romania
Gheorghe Zaman

Business Strategies Promoted by the Small and Medium Enterprises from Romania
Strategii de afaceri promovate de intreprinderile mici si mijlocii din Romania
Vladimir-Codrin Ionescu, Mika Saloheimo

Effects Economic Growth Creates on Employment in the Knowledge Society Process (1980-2007)
Efecte ale cresterii economice asupra ocuparii în procesele din societatea cunoasterii (1980-2007)
Yusuf Akan, İbrahim Arslan, Pelin Karatay, Elena Druică

Tendencies in Social Assistance in Romania
Tendinte în asistenta sociala in Romania
Ion Popa, Cosmin Dobrin, Sebastian Ceptureanu, Cristian Tiu

Another Globalization
O alta globalizare
Ion Bucur

The Dimension and Implications of Counterfeited Goods Trade
Amploarea si implicatiile comertului cu marfuri contrafacute
Mariana Eftimie

Le travail en chambre en perspective de l’évolution du cadre réglementaire en matière
Munca la domiciliu din perspectiva evolutiei cadrului reglementar in materie
Constantin Bratu

Analyses of the EU Market Abuse Directive: A Need to Review
Analiza Directivei Europene cu privire la abuzul de piata: o nevoie de revizuire
Alexandra Ioana Odăgescu

Features of Different Cultures Existing in Various Types of Organizations
Particularitati ale manifestarii tipurilor de culturi in organizatii de diferite profiluri
Mihaela Otelea, Madalina Albu

Measurement of the Romanian Services Competitiveness from an International Perspective
Cuantificarea competitivitatii internationale a serviciilor romanesti
Corina Grigorovici

©  2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com