English

Prima pagina Despre noi Subiecte Comitetul de redactie Referenti Ghid pentru autori Ghid pentru referenti Arhiva publicatiei Download Contact

Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revista indexata in bazele de date internationale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 2/2010

Development of Long-term Relationships with Clients in Financial Sector Companies as a Source of Competitive Advantage
Dezvoltarea relatiilor cu clientii pe termen lung în companiile din sectorul financiar – sursă de avantaje competitive
Ivana Domazet, Jovan Zubovic, Marko Jelocnik

The Comparison between Hungary and Turkey: Regional Development Agencies
Analiza comparativa intre Ungaria si Turcia: agentiile regionale de dezvoltare
Süleyman Yaman Koçak

Romanian Managerial Training System – Current State and Prospects
Sistemul romanesc de instruire manageriala – starea actuala si perspective
Corneliu Russu

Impact of Human Resources Practices on Job Satisfaction: Evidence from Manufacturing Firms in Bangladesh
Impactul practicilor privind resursele umane asupra satisfactiei la locul de munca: exemplul intreprinderilor de productie din Bangladesh
Mir Mohammed Nurul Absar, Mohammad Tahlil Azim, Nimalathasan Balasundaram, Sadia Akhter

Iranian Stone Export to Ukraine: Problems and Barriers
Exportul de piatră din Iran in Ucraina
Farhad Parand

Special Interest Tourism with Exceptional Emphasis on Istriana Region and Kolubara District
Turismul in scopuri speciale cu accent deosebit pe regiunea Istriana si districtul Kolubara
Vladana Hamovic, Jonel Subic, Desimir Boskovic

Entrepreneurial Motivations as Determinants of Women Entrepreneurship Challenges
Motivatiile antreprenoriale ca factori determinanti in provocarile cu care se confruntă femeile de afaceri
Chinonye Okafor, Roy Amalu

Investigating Causal Relationships on the Oil and International Capital Markets
Analiza relatiilor de cauzalitate pe pietele petrolului si pietele internationale de capital
Alecsandru-Oancia Constantin, Gheorghe Hurduzeu, Laura-Gabriela Constantin, Bogdan Cernat-Gruici

Ecological Footprint of the Population on Croplands and Sustainable Development of Small Towns in Bucharest Metropolitan Area - Case Study
Amprenta ecologică a populatiei asupra terenurilor arabile în orasele mici din aria metropolitană Bucuresti - studiu de caz
Elena Matei

Production of Raspberry in Kolubara District with Export Orientation towards Istria District Market
Productia de zmeura din districtul Kolubara si orientarea exportului catre piata districtului Istria
Roljevic Svetlana, Potrebic Velibor, Duric Ivan

Correspondence Analysis in the Banking System
O aplicatie a analizei corespondentelor în domeniul bancar
Irina Ionita, Madalina Carbureanu

Rating Agencies – General Issues and Potential Solutions
Agentiile de rating – probleme generale si solutii potentiale
Ana-Maria Minescu

Marketing Plan for the Development of Historical, Cultural and Wine Tourism in Prahovat
Plan de marketing privind dezvoltarea turismului cultural-istoric si vitivinicol in zona Prahova
Mihaela Oprea Ciopi

Significant Aspects regarding Career Management. Means for a Better Career Planning and Development
Aspecte semnificative privind managementul carierei. Căi pentru o mai bună planificare si dezvoltare a carierei
Adelina Palade

Brief Analysis of Biodiesel and Biofuels Production in the Context of Achieving European Energy Policy
O scurtă analiză a productiei de biodiesel si biocombustibili în contextul realizării politicii energetice europene
Petre Soare

Interactive Ideas
Opinii interactive
Irina Gabriela Rădulescu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L. 
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com