English

Prima pagina Despre noi Subiecte Comitetul de redactie Referenti Ghid pentru autori Ghid pentru referenti Arhiva publicatiei Download Contact

<
Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revista indexata in bazele de date internationale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 2/2008

Sustainable Development and the New Architecture of the Global System: the Principle of Self-Organization
Dezvoltarea durabila si noua arhitectura a sistemului global: principiul self-organizarii
Dmitry Chistilin

Cycle: Adobe Dreamweaver CS3. Guide d’utilisation (I). Introduction générale
Ciclul: Adobe Dreamweaver CS3. Ghid de utilizare (I) Introducere generala
Liviu Dumitrascu, Irina Gabriela Rădulescu, Bogdan Dumbrăvescu

Correlation of Economical Indicators – Basis for Strategic Management Decisions
Corelarea indicatorilor economici - baza a deciziilor de management strategic
Ioan Done, Andreea Gagea

Co-operation and Network Flexibility in Scientific Research
Cooperarea si flexibilitatea retelelor în cercetarea stiintifica
Sorin Ionescu, Gheorghe Militaru, Ileana Ghita, Dan Diulescu

Corruption en Russie: un frein à la démocratie?
Corupţia în Rusia: o frană pentru democratie ?
Viviane du Castel

The Role of the Foreign Direct Investments in the Knowledge Society. The Case of CEE Economies
Rolul investitiilor straine directe in societatea cunoasterii. Cazul economiilor din ECE
Viorela Iacovoiu, Adrian Smilovici

Structural Changes in Romanian Manufacturing Industry between 1990 and 2005
Schimbari structurale in industria prelucratoare romanească in perioada 1990 – 2005
Corneliu Russu

The Flow of Funds Into and Out of Business
Intrarea si iesirea fondurilor in afaceri
Mihail Vincentiu Ivan

Consumer’s Food Choices - Trends and Challenges
Alegerile alimentare ale consumatorului – tendinte si provocari
Corina Ene

The Impact of Human Resources Practices upon Small Companies Performances
Impactul practicilor de resurse umane asupra performantelor firmelor mici
Ana-Maria Grigore

Interactive indeas
Idei interactive
Irina Radulescu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com