English

Prima pagina Despre noi Subiecte Comitetul de redactie Referenti Ghid pentru autori Ghid pentru referenti Arhiva publicatiei Download Contact

Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revistă indexată în bazele de date internaţionale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 2/2006

La Contribution des Investissements Étrangers à la  Restructuration Industrielle en Roumanie
Contributia investitiilor straine la restructurarea industriala in Romania
Corneliu Russ
u

Managerial Reengineering of the Organization
Reproiectarea managementului organizatiei
Ion Verboncu

Actual Exigencies Concerning the Quality of Amber Pieces Commercialized in Romania
Exigente actuale privind calitatea produselor din chihlimbar comercializate in Romania
Ileana Răducanu

The Strategic Options - Elemental Component of the Organization Strategy
Optiunile strategice – componente de baza ale strategiei organizationale
Ion Popa

Competitiveness through Communication. Learning from the European Experience
Competitivitatea prin comunicare. Sa invatam din experienta europeana
Dorina Antoneta Tanasescu, Irina Antoaneta Ionescu

The Estimation of Systems’ Reliability
Estimarea fiabilitatii sistemelor
Ionuţ – Radu Bontas, Alexandra Odagescu

Pricing the Innovation for Market Penetration
Pretul suportarii inovarii in vederea intrarii pe piata
Adrian Micu

Strategic Pricing
Strategii de pret
Adrian Micu, Angela Luiza Micu

Towards 2015: Millenium Development Goals And Food Security
Orizont 2015: Scopurile Mileniului Dezvoltarii si securitatea alimentara
Corina Ene

Fiscal Treatment of Leasing Operations
Tratamentul fiscal al operatiunilor de leasing
Boni Mihaela Straoanu

The Role of Pre-accession Funds in the Romanian Economy
Rolul fondurilor de pre-aderare in economia romaneasca
Viorela Iacovoiu

HACCP – Management System of Food Products Security
HACCP – Sistem de gestionare a securitatii  produselor alimentare
Nicoleta Cristina Viulet

Solving Problems of Investment Projects using the Programming with Whole Numbers or Using Lagrange’s Multiplication
Rezolvarea unor probleme de proiectare a investitiilor cu ajutorul programarii in numere intregi sau cu ajutorul multiplicatorilor lui Lagrange
Alexe Calin Mureşan

Education Services Quality Assessment
Evaluarea calitatii serviciilor de invatamant
Adrian Stancu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com