English
 
Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revistă indexată în bazele de date internaţionale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 1/2012

Corporate Social Responsability and the Legal Regulation in Nigeria
Responsabilitate sociala corporatista si norme legale in Nigeria
Chima Mordi, Iroye Samuel Opeyemy, Mordi Tonbara, Stella Ojo

Studying the Knowledge management - Effect of Promoting the Four Balanced ScorecardPerspectives: a Case Study at SAIPA Automobile Manufacturing
Studiul managementului cunoasterii – efect al promovarii celor patru perspective ale conceptului Balanced Scorecard: studiu de caz la Fabrica de automobile SAIPA
Hassan Darvish, Mostafa Mohammadi, Parviz Afsharpour

Strategic Environmental Scanning and Organization Performance in a Competitive Business Environment
Explorarea strategica a mediului si performanta organizatiei intr-un mediu de afaceri competitiv
Bayode O. Babatunde, Adebola O. Adebisi

The Human Resource as a Tool in Technological Systems for the Development of Spatial Economic Structure
Resursele umane ca mijloc tehnologic in vederea dezvoltarii structurii spatiale economice
Gergely Balla

Bank Guarantees and their Representation in Bank Business Activities (Parallel Legal Presentation)
Garantiile bancare si reprezentarea lor în activitatile de afaceri bancare (in paralel cu perspectiva legislativa)
Mirjana Knezevic, Aleksandar Lukic

Labor, Human Capital, Technology and Innovation Potential as Determinant Factors of the EU and Romania Industrial Competitiveness
Munca, capitalul uman, tehnologia si potentialul inovational ca factori determinanti ai competitivitatii industriale a UE si a Romaniei
Corneliu Russu

Mountain Tourism – a Challenge for Sustainable Development. Case Study: Parâng Resort
Turismul montan – o provocare pentru dezvoltarea durabila. Studiu de caz: statiunea Parang
Piero Innocenti, Cristina Merciu, George-Laurenţiu Merciu

The Globalisation of the Banking Sector – Evolutions and Predictions
Globalizarea sectorului bancar – evolutii si predictii
Crina Raluca Bucur

The Negotiation Role in the Corporate Sustainabilility. Case Study
Rolul negocierii în sustenabilitatea corporaţiilor. Studiu de caz
Mariana Eftimie, Ramona Georgiana Moldovan (Bratosin), Mirela Clementina Matei

Realities and Perspectives concerning Employment in Romania: Trends and Forecast Based on the Box & Jenkins Methodology
Realitati si perspective privind ocuparea in Romania: evolutie si prognoza pe baza metodologiei Box & Jenkins
Ana Maria Balan

Funding the Health Systems in the European Union Member States
Finantarea sistemelor de sanatate in statele membre ale Uniunii Europene
Andreea Florina Radu, Ilinca Oprescu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com