English
 
Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revista indexata in bazele de date internationale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges


Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 1/2010

Queuing Theory and Patient Satisfaction: An Overview of Terminology and Application in Ante-Natal Care Unit
Teoria cozilor si satisfactia pacientului: privire de ansamblu asupra terminologiei cu o aplicatie pe o unitate de ingrijire prenatala
John Kolade Obamiro

Nigeria’s Privatisation Programme: Structures, Strategies and Shortcomings
Programul de privatizare al Nigeriei: structuri, strategii si deficiente
Olu Ojo, David Fajemisin

Insurance Market Reform in Serbia
Reforma pietei de asigurari din Serbia
Mirjana Knežević

Nigerians’ Perception of Locally Made Products: A Study on Textile Fabrics Consumers in Kaduna State
Percepţia nigerienilor asupra produselor locale: un studiu asupra consumatorilor de mărfuri textile din statul Kaduna
Olaleke Ogunnaike

Possibilities to Increase Autochthonous Dairy Production in the Municipality of Štrpce, Serbia
Posibilitati de crestere a producţiei autohtone de lactate în municipiul Štrpce, Serbia
Slavica Arsic, Nataša Kljajic, Mirjana Savic

Customer Preference for Branded Computers with Special Reference to Post Graduate Students
Preferinta clientilor pentru computerele de marca – studiu de caz privind opinia absolventilor de colegiu
Annamalai Solayappan, Jothi Jayakrishnan

Industrial Relation System: Lessons for Bangladesh and Sri Lanka from Japanese Perspective
Sistemul de relaţii industriale: lecţii date statelor Bangladesh şi Sri Lanka din perspectiva japoneză
Subramaniyam Arumugam, Nimalathasan Balasundaram

Economic Issues in the Congress Debates of the Chambers of Commerce and Industry in the Old Kingdom of Romania (I)
Probleme economice în dezbaterile congreselor Camerelor de comerţ şi industrie din Vechiul Regat al României (I)
Mihai Irimiea

New Challenges for the Fulfillment of Nominal Convergence Criteria in the New Member States of the European Union in the Context of the Global Financial and Economic Crisis
Noi provocări privind îndeplinirea criteriilor nominale de convergenţă în noile state membre în contextul crizei economice şi financiare globale
Camelia Milea, Alina Georgeta Glod, Iulia Lupu, Adina Criste

Software Project regarding the Appearance and Evidence of New Romanian Organic Products Program informatic privind urmărirea apariţiei şi evidenţa noilor produse ecologice din România
Ion Diaconescu, Marinela Lazarică, Nicoleta Carjila

Environmental Impact of the Closure of Targovişte – Aninoasa Solid Waste Dump
Impactul inchiderii depozitului de deseuri solide urbane Targovişte-Aninoasa asupra mediului
Radita Alexe, Adrian Nedelcu, Eduardt Samoila, Ion Enache

Complex Issues regarding the Role and Importance of Internationally Codified Rules and Incoterms
Aspecte complexe privind rolul şi importanţa regulilor şi uzanţelor comerciale codificate pe plan internaţional
Constantin Caruntu, Mihaela Loredana Lepadusi

Tourism Destinations Vulnerable to Climate Changes: An Econometric Approach on Predeal Resort
Destinaţii turistice vulnerabile la schimbările climatice: o abordare econometrică pentru staţiunea Predeal
Camelia Surugiu, Ana-Irina Dinca, Dana Micu

Strategies in Recruitment of Human Resources in Pre-Universitary Education
Strategii în recrutarea resurselor umane în învăţământul pre-universitar
Constantin Traistari

Interactive ideas
Idei interactive
Irina Radulescu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com