English
 
Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revista indexata in bazele de date internationale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges

Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Numarul 1/2007

Marketing Performing a Function in Tourist Development of Novi Sad
Rolul marketingului in dezvoltarea turistica a orasului Novi Sad
Predrag Vukovic, Jonel Subic, Claudiu Cicea

La Empresa Virtual como Conclusión del Proceso de Transformación Empresarial
Intreprinderea virtuala ca rezultat al procesului de transformare a intreprinderilor
Félix Cuesta Fernández

Interrogations sur l’Utilisation du Management de Projet pour la Gestion du Changement Organisationnel
Reflectii asupra utilizarii managementului de proiect pentru gestiunea schimbarii organizationale
Bogdan Dumbrăvescu

Performance Assessment for the Workshops Network of a Major Commercial Vehicle Manufacturer
Evaluarea performantelor pentru reteaua de centre de vanzare si service a unui producator important de vehicule comerciale
Andreea Gagea, Andrei Gagea

Methods of Acquiring Diagnosis Information
Metode de culegere a datelor folosite in analiza diagnostic
Ion Plumb

A Case Studies Approach to the Teaching of the Feasibility Projects  Using Cost/Benefit Analysis
Abordarea bazata pe studii de caz in instruirea privind proiectele de fezabilitate utilizand analiza cost/beneficiu
Virgil Chichernea

Cycle: UML FOR MANAGERS (IV). The Class Diagram
Ciclul: UML PENTRU MANAGERI (IV). Diagramele de clasa
Liviu Dumitrascu, Gabriel Irinel Marcu

Cycle: UML FOR MANAGERS (V). The Class Diagram (continuation)
Ciclul: UML PENTRU MANAGERI (V). Diagramele de clasa (continuare)
Gabriel Irinel Marcu, Liviu Dumitrascu

© 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com